Foton av Pål Axel Olsson

Dahlica triquetrella
Dahlica triquetrella
Kantsäckspinnare
Bacotia claustrella
Bacotia claustrella
Klocksäckspinnare
Bacotia claustrella
Bacotia claustrella
Klocksäckspinnare
Canephora hirsuta
Canephora hirsuta
Sotsäckspinnare
Apterona helicoidella
Apterona helicoidella
Snäcksäckspinnare
Apterona helicoidella
Apterona helicoidella
Snäcksäckspinnare
Agonopterix nervosa
Agonopterix nervosa
Rödbrämad harrisplattmal
Elachista humilis
Elachista humilis
Tuvtåtelsgräsmal
Elachista humilis
Elachista humilis
Tuvtåtelsgräsmal
Coleophora gallipennella
Coleophora gallipennella
Större sötvedelssäckmal
Coleophora vibicigerella
Coleophora vibicigerella
Kilstreckad malörtssäckmal
Coleophora otidipennella
Coleophora otidipennella
Dyster frylesäckmal
Coleophora scabrida
Coleophora scabrida
Knytlingsäckmal
Coleophora scabrida
Coleophora scabrida
Knytlingsäckmal
Coleophora directella
Coleophora directella
Större fältmalörtssäckmal
Coleophora hackmani
Coleophora hackmani
Punkterad backglimssäckmal
Coleophora saponariella
Coleophora saponariella
Såpnejlikesäckmal
Mompha idaei
Mompha idaei
Större mjölkebrokmal
Aristotelia brizella
Aristotelia brizella
Triftfilosofmal
Eulamprotes superbella
Eulamprotes superbella
Mindre silverdystermal
Gelechia rhombella
Gelechia rhombella
Apelstävmal
Mirificarma mulinella
Mirificarma mulinella
Harrisstävmal
Chionodes continuellus
Chionodes continuellus
Vithövdad stävmal
Caryocolum arenariellum
Caryocolum arenariellum
Sandnejlikegallmal
Sophronia humerella
Sophronia humerella
Bågstreckad näbbmal
Brachmia dimidiella
Brachmia dimidiella
Sandfältspalpmal
Pyrausta ostrinalis
Pyrausta ostrinalis
Dubbelbandat ljusmott
Pyrausta ostrinalis
Pyrausta ostrinalis
Dubbelbandat ljusmott
Eupithecia valerianata
Eupithecia valerianata
Vänderotsmalmätare
Eupithecia valerianata
Eupithecia valerianata
Vänderotsmalmätare
Dimorphopterus spinolae
Dimorphopterus spinolae
Mörk dyngrässkinnbagge