Foton av Patrik Ekfeldt

Micropterix aureatella
Micropterix aureatella
Barrskogskäkmal
Triodia sylvina
Triodia sylvina
Kamsprötad rotfjäril
Phymatopus hecta
Phymatopus hecta
Dvärgrotfjäril
Phymatopus hecta
Phymatopus hecta
Dvärgrotfjäril
Stigmella anomalella
Stigmella anomalella
Nypondvärgmal
Stigmella sorbi
Stigmella sorbi
Bandad rönndvärgmal
Ectoedemia sericopeza
Ectoedemia sericopeza
Lönnfruktsdvärgmal
Ectoedemia weaveri
Ectoedemia weaveri
Lingondvärgmal
Ectoedemia septembrella
Ectoedemia septembrella
Johannesörtsdvärgmal
Nemophora degeerella
Nemophora degeerella
Lövskogsantennmal
Nemophora degeerella
Nemophora degeerella
Lövskogsantennmal
Adela croesella
Adela croesella
Buskantennmal
Adela croesella
Adela croesella
Buskantennmal
Adela croesella
Adela croesella
Buskantennmal
Cauchas fibulella
Cauchas fibulella
Dvärgantennmal
Cauchas fibulella
Cauchas fibulella
Dvärgantennmal
Cauchas fibulella
Cauchas fibulella
Dvärgantennmal
Cauchas rufimitrella
Cauchas rufimitrella
Bräsmeantennmal
Cauchas rufimitrella
Cauchas rufimitrella
Bräsmeantennmal
Nematopogon robertellus
Nematopogon robertellus
Barrskogsantennmal
Lampronia capitella
Lampronia capitella
Vinbärsknoppmal
Lampronia capitella
Lampronia capitella
Vinbärsknoppmal
Lampronia capitella
Lampronia capitella
Vinbärsknoppmal
Lampronia corticella
Lampronia corticella
Hallonknoppmal
Lampronia corticella
Lampronia corticella
Hallonknoppmal
Lampronia rupella
Lampronia rupella
Guldknoppmal
Lampronia rupella
Lampronia rupella
Guldknoppmal
Lampronia rupella
Lampronia rupella
Guldknoppmal
Lampronia rupella
Lampronia rupella
Guldknoppmal
Incurvaria pectinea
Incurvaria pectinea
Blek kambladskärare
Incurvaria oehlmanniella
Incurvaria oehlmanniella
Blåbärsbladskärare
Incurvaria praelatella
Incurvaria praelatella
Smultronbladskärare
Incurvaria praelatella
Incurvaria praelatella
Smultronbladskärare
Morophaga choragella
Morophaga choragella
Snedbandad svampmal
Tinea semifulvella
Tinea semifulvella
Rödgul bomal
Tinea trinotella
Tinea trinotella
Trepunktsbomal
Niditinea striolella
Niditinea striolella
Kattugglebomal
Diplodoma laichartingella
Diplodoma laichartingella
Dubbelsäckspinnare
Diplodoma laichartingella
Diplodoma laichartingella
Dubbelsäckspinnare
Taleporia tubulosa
Taleporia tubulosa
Nätrörsäckspinnare
Psyche casta
Psyche casta
Mindre stråsäckspinnare
Sterrhopterix standfussi
Sterrhopterix standfussi
Gulhårig säckspinnare
Tinagma perdicellum
Tinagma perdicellum
Smultronskäckmal
Tinagma perdicellum
Tinagma perdicellum
Smultronskäckmal
Bucculatrix nigricomella
Bucculatrix nigricomella
Prästkragskronmal
Bucculatrix nigricomella
Bucculatrix nigricomella
Prästkragskronmal
Bucculatrix nigricomella
Bucculatrix nigricomella
Prästkragskronmal
Bucculatrix nigricomella
Bucculatrix nigricomella
Prästkragskronmal
Micrurapteryx gradatella
Micrurapteryx gradatella
Gökärtstyltmal
Micrurapteryx gradatella
Micrurapteryx gradatella
Gökärtstyltmal
Micrurapteryx gradatella
Micrurapteryx gradatella
Gökärtstyltmal
Caloptilia betulicola
Caloptilia betulicola
Björkstyltmal
Caloptilia jurateae
Caloptilia jurateae
Skogslönnsstyltmal
Caloptilia jurateae
Caloptilia jurateae
Skogslönnsstyltmal
Euspilapteryx auroguttella
Euspilapteryx auroguttella
Johannesörtsstyltmal
Acrocercops brongniardellus
Acrocercops brongniardellus
Snedstreckad ekstyltmal
Phyllonorycter ulmifoliellus
Phyllonorycter ulmifoliellus
Vårtbjörksguldmal
Phyllonorycter joannisi
Phyllonorycter joannisi
Skogslönnsguldmal
Phyllonorycter joannisi
Phyllonorycter joannisi
Skogslönnsguldmal
Phyllonorycter connexellus
Phyllonorycter connexellus
Vårjolsterguldmal
Phyllonorycter pastorellus
Phyllonorycter pastorellus
Höstjolsterguldmal
Yponomeuta padellus
Yponomeuta padellus
Slånspinnmal
Euhyponomeutoides ribesiellus
Euhyponomeutoides ribesiellus
Större vinbärsbrunmal
Euhyponomeutoides ribesiellus
Euhyponomeutoides ribesiellus
Större vinbärsbrunmal
Euhyponomeutoides ribesiellus
Euhyponomeutoides ribesiellus
Större vinbärsbrunmal
Euhyponomeutoides ribesiellus
Euhyponomeutoides ribesiellus
Större vinbärsbrunmal
Argyresthia dilectella
Argyresthia dilectella
Vattrad enbarrsmal
Argyresthia brockeella
Argyresthia brockeella
Björkhängemal
Argyresthia curvella
Argyresthia curvella
Äppelknoppmal
Argyresthia curvella
Argyresthia curvella
Äppelknoppmal
Argyresthia curvella
Argyresthia curvella
Äppelknoppmal
Ypsolopha nemorella
Ypsolopha nemorella
Ljusgul trymal
Ypsolopha scabrella
Ypsolopha scabrella
Hagtornshöstmal
Ypsolopha parenthesella
Ypsolopha parenthesella
Vitstreckad höstmal
Ypsolopha parenthesella
Ypsolopha parenthesella
Vitstreckad höstmal
Ypsolopha sequella
Ypsolopha sequella
Lönnhöstmal
Leucoptera lustratella
Leucoptera lustratella
Johannesörtspuckelmal
Leucoptera lustratella
Leucoptera lustratella
Johannesörtspuckelmal
Lyonetia ledi
Lyonetia ledi
Porslansettmal
Agonopterix hypericella
Agonopterix hypericella
Prydlig johannesplattmal
Agonopterix hypericella
Agonopterix hypericella
Prydlig johannesplattmal
Agonopterix hypericella
Agonopterix hypericella
Prydlig johannesplattmal
Agonopterix angelicella
Agonopterix angelicella
Strätteplattmal
Agonopterix angelicella
Agonopterix angelicella
Strätteplattmal
Depressaria daucella
Depressaria daucella
Sprängörtsplattmal
Depressaria emeritella
Depressaria emeritella
Renfaneplattmal
Depressaria depressana
Depressaria depressana
Tvåfärgad morotsplattmal
Depressaria silesiaca
Depressaria silesiaca
Nordlig röllikaplattmal
Depressaria silesiaca
Depressaria silesiaca
Nordlig röllikaplattmal
Elachista albifrontella
Elachista albifrontella
Vithövdad gräsmal
Elachista albifrontella
Elachista albifrontella
Vithövdad gräsmal
Elachista canapennella
Elachista canapennella
Gråvingegräsmal
Elachista canapennella
Elachista canapennella
Gråvingegräsmal
Elachista maculicerusella
Elachista maculicerusella
Rörflensgräsmal
Elachista triatomea
Elachista triatomea
Trepunktsgräsmal
Elachista triatomea
Elachista triatomea
Trepunktsgräsmal
Elachista pullicomella
Elachista pullicomella
Svart vitspetsgräsmal
Scythris inspersella
Scythris inspersella
Svart mjölkefältmal
Scythris inspersella
Scythris inspersella
Svart mjölkefältmal
Denisia similella
Denisia similella
Klargul barrskogspraktmal
Denisia stipella
Denisia stipella
Ljusgul barrskogspraktmal
Borkhausenia fuscescens
Borkhausenia fuscescens
Gråhövdad skräpmal
Borkhausenia fuscescens
Borkhausenia fuscescens
Gråhövdad skräpmal
Harpella forficella
Harpella forficella
Jättepraktmal
Coleophora vacciniella
Coleophora vacciniella
Blåbärsäckmal
Coleophora ledi
Coleophora ledi
Mindre skvattramsäckmal
Coleophora potentillae
Coleophora potentillae
Brudbrödsäckmal