Foton av Anders Carlberg

Elasmucha grisea
Elasmucha grisea
Mindre björkbärfis
Sehirus luctuosus
Sehirus luctuosus
Mindre taggbening
Sehirus luctuosus
Sehirus luctuosus
Mindre taggbening
Neottiglossa pusilla
Neottiglossa pusilla
Mindre gräsbärfis
Neottiglossa pusilla
Neottiglossa pusilla
Mindre gräsbärfis
Neottiglossa pusilla
Neottiglossa pusilla
Mindre gräsbärfis
Neottiglossa pusilla
Neottiglossa pusilla
Mindre gräsbärfis
Palomena prasina
Palomena prasina
Grön bärfis
Palomena prasina
Palomena prasina
Grön bärfis
Palomena prasina
Palomena prasina
Grön bärfis
Palomena prasina
Palomena prasina
Grön bärfis
Palomena prasina
Palomena prasina
Grön bärfis
Palomena prasina
Palomena prasina
Grön bärfis
Chlorochroa juniperina
Chlorochroa juniperina
Grön enbärfis
Dolycoris baccarum
Dolycoris baccarum
Hårig bärfis
Pentatoma rufipes
Pentatoma rufipes
Rödbent bärfis
Pentatoma rufipes
Pentatoma rufipes
Rödbent bärfis
Pentatoma rufipes
Pentatoma rufipes
Rödbent bärfis
Pentatoma rufipes
Pentatoma rufipes
Rödbent bärfis
Picromerus bidens
Picromerus bidens
Spetsrovbärfis
Picromerus bidens
Picromerus bidens
Spetsrovbärfis
Picromerus bidens
Picromerus bidens
Spetsrovbärfis
Picromerus bidens
Picromerus bidens
Spetsrovbärfis
Picromerus bidens
Picromerus bidens
Spetsrovbärfis
Picromerus bidens
Picromerus bidens
Spetsrovbärfis
Troilus luridus
Troilus luridus
Trädrovbärfis
Zicrona caerulea
Zicrona caerulea
Blå rovbärfis
Zicrona caerulea
Zicrona caerulea
Blå rovbärfis
Arma custos
Arma custos
Större rovbärfis
Saldula saltatoria
Saldula saltatoria
Allmänt strandstinkfly
Saldula saltatoria
Saldula saltatoria
Allmänt strandstinkfly
Saldula saltatoria
Saldula saltatoria
Allmänt strandstinkfly
Saldula saltatoria
Saldula saltatoria
Allmänt strandstinkfly
Saldula saltatoria
Saldula saltatoria
Allmänt strandstinkfly
Saldula saltatoria
Saldula saltatoria
Allmänt strandstinkfly
Semblis phalaenoides
Semblis phalaenoides
Storfläckig kungsnattslända
Cloeon dipterum
Cloeon dipterum
Gul dammslända
Cloeon simile
Cloeon simile
Brun dammslända
Cloeon simile
Cloeon simile
Brun dammslända
Ephemera danica
Ephemera danica
Åsandslända
Leptophlebia marginata
Leptophlebia marginata
Stor vasslända
Leptophlebia marginata
Leptophlebia marginata
Stor vasslända
Sisyra nigra
Sisyra nigra
Allmän svampslända
Sisyra nigra
Sisyra nigra
Allmän svampslända
Sialis lutaria
Sialis lutaria
Allmän sävslända
Sialis lutaria
Sialis lutaria
Allmän sävslända
Panorpa cognata
Panorpa cognata
Ljus skorpionslända
Panorpa cognata
Panorpa cognata
Ljus skorpionslända
Panorpa germanica
Panorpa germanica
Tysk skorpionslända
Panorpa germanica
Panorpa germanica
Tysk skorpionslända
Panorpa germanica
Panorpa germanica
Tysk skorpionslända
Panorpa germanica
Panorpa germanica
Tysk skorpionslända
Lestes dryas
Lestes dryas
Kraftig smaragdflickslända
Calopteryx splendens
Calopteryx splendens
Blåbandad jungfruslända
Calopteryx splendens
Calopteryx splendens
Blåbandad jungfruslända
Calopteryx splendens
Calopteryx splendens
Blåbandad jungfruslända
Calopteryx virgo
Calopteryx virgo
Blå jungfruslända
Calopteryx virgo
Calopteryx virgo
Blå jungfruslända
Calopteryx virgo
Calopteryx virgo
Blå jungfruslända
Platycnemis pennipes
Platycnemis pennipes
Flodflickslända
Platycnemis pennipes
Platycnemis pennipes
Flodflickslända
Platycnemis pennipes
Platycnemis pennipes
Flodflickslända
Platycnemis pennipes
Platycnemis pennipes
Flodflickslända
Coenagrion armatum
Coenagrion armatum
Griptångsflickslända
Coenagrion armatum
Coenagrion armatum
Griptångsflickslända
Coenagrion armatum
Coenagrion armatum
Griptångsflickslända
Coenagrion hastulatum
Coenagrion hastulatum
Spjutflickslända
Coenagrion hastulatum
Coenagrion hastulatum
Spjutflickslända
Coenagrion hastulatum
Coenagrion hastulatum
Spjutflickslända
Coenagrion hastulatum
Coenagrion hastulatum
Spjutflickslända
Coenagrion hastulatum
Coenagrion hastulatum
Spjutflickslända
Coenagrion johanssoni
Coenagrion johanssoni
Myrflickslända
Coenagrion puella
Coenagrion puella
Ljus lyrflickslända
Coenagrion puella
Coenagrion puella
Ljus lyrflickslända
Coenagrion puella
Coenagrion puella
Ljus lyrflickslända
Coenagrion puella
Coenagrion puella
Ljus lyrflickslända
Coenagrion puella
Coenagrion puella
Ljus lyrflickslända
Coenagrion puella
Coenagrion puella
Ljus lyrflickslända
Coenagrion pulchellum
Coenagrion pulchellum
Mörk lyrflickslända
Enallagma cyathigerum
Enallagma cyathigerum
Sjöflickslända
Erythromma najas
Erythromma najas
Större rödögonflickslända
Erythromma najas
Erythromma najas
Större rödögonflickslända
Erythromma najas
Erythromma najas
Större rödögonflickslända