Foton av Ingemar Larsson

Acleris emargana
Acleris emargana
Inbuktad videhöstvecklare
Acleris variegana
Acleris variegana
Vitbrokig rosenhöstvecklare
Acleris aspersana
Acleris aspersana
Smultronhöstvecklare
Acleris aspersana
Acleris aspersana
Smultronhöstvecklare
Acleris hastiana
Acleris hastiana
Videvårvecklare
Acleris ferrugana
Acleris ferrugana
Glansig bokvårvecklare
Acleris ferrugana
Acleris ferrugana
Glansig bokvårvecklare
Acleris notana
Acleris notana
Matt björkvårvecklare
Acleris logiana
Acleris logiana
Björkvårvecklare
Acleris logiana
Acleris logiana
Björkvårvecklare
Acleris lipsiana
Acleris lipsiana
Småprickig blåbärsvårvecklare
Exapate congelatella
Exapate congelatella
Höstlångvecklare
Exapate congelatella
Exapate congelatella
Höstlångvecklare
Cnephasia incertana
Cnephasia incertana
Ljus gråvecklare
Paramesia gnomana
Paramesia gnomana
Blåbärsbredvecklare
Capua vulgana
Capua vulgana
Fållad lövskogsbredvecklare
Archips podanus
Archips podanus
Fruktträdssommarvecklare
Archips podanus
Archips podanus
Fruktträdssommarvecklare
Archips xylosteanus
Archips xylosteanus
Trysommarvecklare
Archips rosanus
Archips rosanus
Häcksommarvecklare
Ptycholoma lecheanum
Ptycholoma lecheanum
Blybandsvecklare
Pandemis cinnamomeana
Pandemis cinnamomeana
Vithövdad bredvecklare
Pandemis corylana
Pandemis corylana
Hasselbredvecklare
Pandemis cerasana
Pandemis cerasana
Lädergul bredvecklare
Pandemis cerasana
Pandemis cerasana
Lädergul bredvecklare
Pandemis heparana
Pandemis heparana
Leverfärgad bredvecklare
Pandemis heparana
Pandemis heparana
Leverfärgad bredvecklare
Syndemis musculana
Syndemis musculana
Grå lövträdsbredvecklare
Lozotaenia forsterana
Lozotaenia forsterana
Skogsbredvecklare
Aphelia paleana
Aphelia paleana
Timotejbredvecklare
Dichelia histrionana
Dichelia histrionana
Granbredvecklare
Clepsis senecionana
Clepsis senecionana
Prickig snedbandsvecklare
Clepsis senecionana
Clepsis senecionana
Prickig snedbandsvecklare
Adoxophyes orana
Adoxophyes orana
Sommarfruktsvecklare
Adoxophyes orana
Adoxophyes orana
Sommarfruktsvecklare
Bactra lancealana
Bactra lancealana
Tågvecklare
Eudemis profundana
Eudemis profundana
Ekrullvecklare
Pseudosciaphila branderiana
Pseudosciaphila branderiana
Större aspbrokvecklare
Pseudosciaphila branderiana
Pseudosciaphila branderiana
Större aspbrokvecklare
Apotomis turbidana
Apotomis turbidana
Vitfläckig björkknoppvecklare
Apotomis betuletana
Apotomis betuletana
Gulanlupen björkknoppvecklare
Apotomis capreana
Apotomis capreana
Sälgknoppvecklare
Apotomis sororculana
Apotomis sororculana
Mindre brämknoppvecklare
Apotomis sauciana
Apotomis sauciana
Svart blåbärsknoppvecklare
Orthotaenia undulana
Orthotaenia undulana
Klubbfläckad brokvecklare
Orthotaenia undulana
Orthotaenia undulana
Klubbfläckad brokvecklare
Orthotaenia undulana
Orthotaenia undulana
Klubbfläckad brokvecklare
Orthotaenia undulana
Orthotaenia undulana
Klubbfläckad brokvecklare
Orthotaenia undulana
Orthotaenia undulana
Klubbfläckad brokvecklare
Orthotaenia undulana
Orthotaenia undulana
Klubbfläckad brokvecklare
Orthotaenia undulana
Orthotaenia undulana
Klubbfläckad brokvecklare
Hedya nubiferana
Hedya nubiferana
Apelknoppvecklare
Hedya dimidiana
Hedya dimidiana
Häggbrokvecklare
Hedya ochroleucana
Hedya ochroleucana
Rosenbrokvecklare
Metendothenia atropunctana
Metendothenia atropunctana
Svartpunktsbokvecklare
Celypha rufana
Celypha rufana
Brun grundvecklare
Celypha rufana
Celypha rufana
Brun grundvecklare
Celypha striana
Celypha striana
Maskrosgrundvecklare
Celypha tiedemanniana
Celypha tiedemanniana
Fräkenbrokvecklare
Celypha lacunana
Celypha lacunana
Föränderlig brokvecklare
Celypha siderana
Celypha siderana
Spireabrokvecklare
Celypha siderana
Celypha siderana
Spireabrokvecklare
Celypha rivulana
Celypha rivulana
Finmönstrad brokvecklare
Celypha rivulana
Celypha rivulana
Finmönstrad brokvecklare
Celypha rivulana
Celypha rivulana
Finmönstrad brokvecklare
Phiaris metallicana
Phiaris metallicana
Metallbrokvecklare
Phiaris metallicana
Phiaris metallicana
Metallbrokvecklare
Phiaris metallicana
Phiaris metallicana
Metallbrokvecklare
Phiaris schulziana
Phiaris schulziana
Ljungbrokvecklare
Phiaris micana
Phiaris micana
Mossebrokvecklare
Phiaris micana
Phiaris micana
Mossebrokvecklare
Phiaris bipunctana
Phiaris bipunctana
Blåbärsbrokvecklare
Phiaris bipunctana
Phiaris bipunctana
Blåbärsbrokvecklare
Stictea mygindiana
Stictea mygindiana
Lingonbrokvecklare
Stictea mygindiana
Stictea mygindiana
Lingonbrokvecklare
Piniphila bifasciana
Piniphila bifasciana
Tallbrokvecklare
Pseudohermenias abietana
Pseudohermenias abietana
Granbrokvecklare
Lobesia reliquana
Lobesia reliquana
Spetsvingad skottvecklare
Rhopobota naevana
Rhopobota naevana
Sotfläcksvecklare
Spilonota ocellana
Spilonota ocellana
Lövträdsknoppvecklare
Spilonota ocellana
Spilonota ocellana
Lövträdsknoppvecklare
Gibberifera simplana
Gibberifera simplana
Aspbladsvecklare
Epinotia brunnichana
Epinotia brunnichana
Umbrarullvecklare
Epinotia solandriana
Epinotia solandriana
Föränderlig rullvecklare
Epinotia solandriana
Epinotia solandriana
Föränderlig rullvecklare
Epinotia solandriana
Epinotia solandriana
Föränderlig rullvecklare
Epinotia solandriana
Epinotia solandriana
Föränderlig rullvecklare
Epinotia abbreviana
Epinotia abbreviana
Almrullvecklare
Epinotia granitana
Epinotia granitana
Granitvecklare
Epinotia granitana
Epinotia granitana
Granitvecklare
Epinotia signatana
Epinotia signatana
Häggskottsvecklare
Epinotia signatana
Epinotia signatana
Häggskottsvecklare
Epinotia immundana
Epinotia immundana
Alhängevecklare
Epinotia nanana
Epinotia nanana
Dvärgbarrvecklare
Epinotia nanana
Epinotia nanana
Dvärgbarrvecklare
Epinotia demarniana
Epinotia demarniana
Björkrullvecklare
Epinotia subocellana
Epinotia subocellana
Mindre viderullvecklare
Epinotia subocellana
Epinotia subocellana
Mindre viderullvecklare
Epinotia tetraquetrana
Epinotia tetraquetrana
Björkgallvecklare
Epinotia tenerana
Epinotia tenerana
Alknoppvecklare
Epinotia tedella
Epinotia tedella
Granbarrvecklare
Epinotia bilunana
Epinotia bilunana
Dubbelmånrullvecklare
Epinotia nisella
Epinotia nisella
Mångformig aspvecklare
Epinotia nisella
Epinotia nisella
Mångformig aspvecklare
Zeiraphera isertana
Zeiraphera isertana
Ekklockvecklare
Eucosma cana
Eucosma cana
Tistelfrövecklare
Eucosma hohenwartiana
Eucosma hohenwartiana
Rödklintsfrövecklare
Eucosma hohenwartiana
Eucosma hohenwartiana
Rödklintsfrövecklare
Eucosma aspidiscana
Eucosma aspidiscana
Brun gullrisfrövecklare
Gypsonoma dealbana
Gypsonoma dealbana
Hagtornsbladvecklare
Gypsonoma sociana
Gypsonoma sociana
Aspskottvecklare
Epiblema sticticana
Epiblema sticticana
Hästhovsstjälkvecklare
Epiblema sticticana
Epiblema sticticana
Hästhovsstjälkvecklare
Epiblema sticticana
Epiblema sticticana
Hästhovsstjälkvecklare
Epiblema sticticana
Epiblema sticticana
Hästhovsstjälkvecklare
Epiblema scutulana
Epiblema scutulana
Större tistelstjälkvecklare
Epiblema grandaevana
Epiblema grandaevana
Hästhovsrotvecklare
Notocelia roborana
Notocelia roborana
Större rosenvecklare
Notocelia incarnatana
Notocelia incarnatana
Mindre rosenvecklare
Rhyacionia buoliana
Rhyacionia buoliana
Blek tallskottvecklare
Rhyacionia pinicolana
Rhyacionia pinicolana
Mosaiktallvecklare
Enarmonia formosana
Enarmonia formosana
Apelbarkvecklare
Ancylis uncella
Ancylis uncella
Gråfläckssikelvecklare
Ancylis laetana
Ancylis laetana
Aspsikelvecklare
Ancylis laetana
Ancylis laetana
Aspsikelvecklare
Ancylis myrtillana
Ancylis myrtillana
Blåbärssikelvecklare
Cydia jungiella
Cydia jungiella
Majvecklare
Cydia jungiella
Cydia jungiella
Majvecklare
Cydia jungiella
Cydia jungiella
Majvecklare
Cydia nigricana
Cydia nigricana
Ärtvecklare
Cydia pactolana
Cydia pactolana
Granbarksvecklare
Cydia pomonella
Cydia pomonella
Äpplevecklare
Cydia pomonella
Cydia pomonella
Äpplevecklare
Lathronympha strigana
Lathronympha strigana
Johannesörtsvecklare
Pammene fasciana
Pammene fasciana
Ekollonsolvecklare
Dichrorampha plumbana
Dichrorampha plumbana
Mörk röllikarotvecklare
Dichrorampha petiverella
Dichrorampha petiverella
Gulhakad röllikarotvecklare
Dichrorampha obscuratana
Dichrorampha obscuratana
Obskyr renfanerotvecklare
Dichrorampha obscuratana
Dichrorampha obscuratana
Obskyr renfanerotvecklare
Epermenia chaerophyllella
Epermenia chaerophyllella
Smalvingad skärmmal
Epermenia chaerophyllella
Epermenia chaerophyllella
Smalvingad skärmmal
Epermenia illigerella
Epermenia illigerella
Rödgul kirskålsmal
Alucita hexadactyla
Alucita hexadactyla
Kaprifolfjädermott
Platyptilia gonodactyla
Platyptilia gonodactyla
Hästhovsfjädermott
Gillmeria pallidactyla
Gillmeria pallidactyla
Röllikafjädermott
Stenoptilia pterodactyla
Stenoptilia pterodactyla
Teveronikefjädermott
Stenoptilia pterodactyla
Stenoptilia pterodactyla
Teveronikefjädermott
Stenoptilia pterodactyla
Stenoptilia pterodactyla
Teveronikefjädermott
Stenoptilia pterodactyla
Stenoptilia pterodactyla
Teveronikefjädermott
Geina didactyla
Geina didactyla
Humleblomsterfjädermott
Geina didactyla
Geina didactyla
Humleblomsterfjädermott
Hellinsia didactylites
Hellinsia didactylites
Fibbleblomsfjädermott
Hellinsia didactylites
Hellinsia didactylites
Fibbleblomsfjädermott
Merrifieldia tridactyla
Merrifieldia tridactyla
Fläcksprötat timjanfjädermott
Pyla fusca
Pyla fusca
Svartbrunt ljungmott
Phycita roborella
Phycita roborella
Gråbrunt ekbladsmott
Hypochalcia ahenella
Hypochalcia ahenella
Större backmott
Acrobasis repandana
Acrobasis repandana
Skogeksbladsmott
Acrobasis advenella
Acrobasis advenella
Rönnbladsmott
Acrobasis advenella
Acrobasis advenella
Rönnbladsmott
Nyctegretis lineana
Nyctegretis lineana
Gråborotmott
Nyctegretis lineana
Nyctegretis lineana
Gråborotmott
Scoparia subfusca
Scoparia subfusca
Hästhovsugglemott
Scoparia subfusca
Scoparia subfusca
Hästhovsugglemott
Scoparia ambigualis
Scoparia ambigualis
Föränderligt ugglemott
Scoparia ancipitella
Scoparia ancipitella
Askgrått ugglemott
Eudonia murana
Eudonia murana
Murugglemott
Eudonia pallida
Eudonia pallida
Blekt ugglemott
Chrysoteuchia culmella
Chrysoteuchia culmella
Trädgårdsgräsmott
Crambus pascuellus
Crambus pascuellus
Haggräsmott
Crambus silvellus
Crambus silvellus
Skogsgräsmott
Crambus ericellus
Crambus ericellus
Ljunggräsmott
Crambus alienellus
Crambus alienellus
Tallmyrsgräsmott
Crambus heringiellus
Crambus heringiellus
Svartbrunt gräsmott
Crambus pratellus
Crambus pratellus
Tandgräsmott
Crambus pratellus
Crambus pratellus
Tandgräsmott
Crambus lathoniellus
Crambus lathoniellus
Fältgräsmott
Crambus hamellus
Crambus hamellus
Spetsgräsmott
Crambus perlellus
Crambus perlellus
Silvergräsmott
Crambus perlellus
Crambus perlellus
Silvergräsmott
Crambus perlellus
Crambus perlellus
Silvergräsmott
Agriphila tristella
Agriphila tristella
Dystergräsmott
Agriphila inquinatella
Agriphila inquinatella
Grässkottsmott
Agriphila straminella
Agriphila straminella
Halmgult gräsmott
Catoptria permutatella
Catoptria permutatella
Bandat silvergräsmott
Catoptria falsella
Catoptria falsella
Hällmarksgräsmott
Thisanotia chrysonuchella
Thisanotia chrysonuchella
Bågbandsgräsmott
Thisanotia chrysonuchella
Thisanotia chrysonuchella
Bågbandsgräsmott