Foton av Gunnar Andersson

Semblis atrata
Semblis atrata
Småfläckig kungsnattslända