Foton av Roger Mattebo

Depressaria daucella
Depressaria daucella
Sprängörtsplattmal
Depressaria pimpinellae
Depressaria pimpinellae
Större bockrotsplattmal
Depressaria pimpinellae
Depressaria pimpinellae
Större bockrotsplattmal
Depressaria badiella
Depressaria badiella
Dysterplattmal
Depressaria depressana
Depressaria depressana
Tvåfärgad morotsplattmal
Monochroa tenebrella
Monochroa tenebrella
Vitsprötad dystermal
Bryotropha galbanella
Bryotropha galbanella
Vitfjällig mossmal
Bryotropha senectella
Bryotropha senectella
Franslinjemossmal
Caryocolum viscariellum
Caryocolum viscariellum
Rödblärearvmal
Syncopacma cinctella
Syncopacma cinctella
Vitfläckspalpmal
Acleris fimbriana
Acleris fimbriana
Odonvårvecklare
Eudonia sudetica
Eudonia sudetica
Snedbandat ugglemott
Mniotype adusta
Mniotype adusta
Brunt ängsfly
Saperda similis
Saperda similis
Sälgvedbock