Innehåller många arter med karakteristiskt och karismatiskt utseende, men några artpar kräver noggrannhet vid bestämningen. De flesta utom gaffelsvansarna har en "tand" av hårlika fjäll vid framvingens bakkant. Hanarna har i regel dubbel kamtandning på antennerna medan honorna i regel har trådformiga antenner.

Notodontinae
Tandspinnare

Detaljer, 19 arter (av 19)
Fotoöversikt

Cerura vinula
Större gaffelsvans


Vingbredd: 45-78 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Populus tremula, Salix
Kännetecken: Omisskännelig. Stor med vita framvingar med karakteristisk svart teckning och ett par guldaktiga ribbor. Yttre delen av hanens framvinge delvis genomskinlig.

Furcula furcula
Grå gaffelsvans


Vingbredd: 27-38 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Betula, Fagus, Populus tremula, Salix caprea
Kännetecken: Vita vingar med svart pudring och spridda gulorange fläckar. Centrala bandet mörkgrått med i stort sett rak inre kant. Yttre kanten mer oregelbunden.

Furcula bicuspis
Snövit gaffelsvans


Vingbredd: 30-40 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Alnus, Betula, Populus tremula
Kännetecken: Centrala mörka bandet svart och timglasformat och utdraget i bakkanten till vinghörnet..

Furcula bifida
Gråvit gaffelsvans


Vingbredd: 30-45 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Betula, Populus tremula, Salix
Kännetecken: Vita vingar med svart pudring och spridda gulorange fläckar. Centrala bandet mörkgrått med i stort sett rak inre begränsning. Yttre begränsningen svängd eller vinklad med kraftigare svart markering i främre halvan.

Notodonta dromedarius
Björktandvinge


Vingbredd: 35-48 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Alnus, Betula, Corylus, Fagus, Populus, Quercus, Salix
Kännetecken: Grå vinge med karakteristiska diffusa rödbruna fläckar. Ljus vingrot och två otydliga vågiga tvärlinjer. Rödbrun diskfläck med ljus kant.

Notodonta torva
Asptandvinge


Vingbredd: 40-50 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Betula, Populus tremula, Salix
Kännetecken: Enfärgat mörkgrå framvingar med mörka ljuskantade vågiga tvärlinjer och ljuskantad avlång diskfläck.

Notodonta tritophus
Poppeltandvinge


Vingbredd: 40-55 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Betula, Populus tremula, Salix
Kännetecken: Två genetiskt betingade färgformer. Vanligast är den bruna formen som har brungrå framvingar med svart pudring, ljusare mittparti, två vågiga tvärlinjer och brun diskfläck med ljus kant. Andra formen är ljusare.

Notodonta ziczac
Piltandvinge


Vingbredd: 33-48 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Populus tremula, Salix
Kännetecken: Mörkt fält utanför ljust fält nära framkanten avdelat med svart månskära. Bakre halvan av framvingen gulbrun.

Drymonia dodonaea
Gulsvansspinnare


Vingbredd: 33-42 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Betula, Fagus, Quercus
Kännetecken: Varierar en del. Distinkt vitt tvärband 2/3-delar ut på vingen med i regel ljust fält innanför. I huvudsak grå och vit, men ibland med rostbrunt inslag.

Drymonia ruficornis
Vintereksspinnare


Vingbredd: 34-44 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Quercus
Kännetecken: Varierar lite men alltid grå/svart och vit och med svart diskfläck i form av kommatecken. Yttre ljusa tvärlinjen har mörk inre följelinje.

Pheosia tremula
Pilporslinsvinge


Vingbredd: 40-60 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Betula, Populus tremula, Salix
Kännetecken: Bildar karakteristiskt par med P. gnoma. Kilen vid framvingens bakhörn har grå kärna och är jämförelsevis lång och smal. Bakvingarna är vitgrå med distinkt mörk fläck vid bakhörnet.

Pheosia gnoma
Björkporslinsvinge


Vingbredd: 34-55 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Betula, Populus
Kännetecken: Bildar karakteristiskt par med P. tremula. Kilen vid framvingens bakhörn är helt vit och jämförelsevis kort och bred. Bakvingarna är vitgrå med diffus mörk fläck vid bakhörnet.

Pterostoma palpinum
Näbbspinnare


Vingbredd: 35-55 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Alnus, Populus tremula, Quercus, Salix, Tilia
Kännetecken: Omisskännelig. De väldigt långa framåtriktade labialpalperna och karakteristiska vingformen skiljer den från alla andra arter.

Ptilophora plumigera
Fjäderbärare


Vingbredd: 33-44 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Betula, Fagus, Prunus, Salix
Kännetecken: Hanen omisskännelig med sina fjärderlika antenner. Två färgformer ockragul respektive rostbrun. Ljus tvärlinje som bildar kilfläck vid framkanten. Huvud och mellankropp långhåriga.

Leucodonta bicoloria
Vit hakvinge


Vingbredd: 34-42 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Betula, Quercus, Tilia
Kännetecken: Omisskännelig med tydliga orange teckningar på vita vingar.

Ptilodon capucina
Ekflikvinge


Vingbredd: 35-45 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Alnus, Betula, Carpinus, Corylus, Populus tremula, Quercus, Salix, Tilia, Ulmus
Kännetecken: Varierar i färg och tydlighet hos teckning. Framvingens ytterkant är vågig, bakkanten har en tydlig tand och det finns två tunna mörka sicksackformiga tvärlinjer som nästan möts vid tanden på bakkanten.

Odontosia carmelita
Björkflikvinge


Vingbredd: 38-48 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Alnus, Betula
Kännetecken: Omisskännelig. Vitt komma på framkanten av vingen som har violettgrå ton.

Odontosia sieversii
Vårflikvinge


Vingbredd: 39-49 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Betula
Kännetecken: Omisskännelig. Vita hackiga band över vingen och ljusbruna antenner. Hanen har dubbelt kamtandade antenner.

Gluphisia crenata
Vecklarspinnare


Vingbredd: 25-39 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Populus tremula, Salix
Kännetecken: Mörkgrå vingar med ljusare brunaktigt mellanparti som avgränsas av två mörka tvärlinjer med ljus linje som följer hela vägen. Ofta en diffus vit diskfläck.