Bruna vingar med mörkare tvärlinjer i inre delen av framvingen. Stor ögonfläck på gul bakgrund, ofta med 1-2 satelliter, nära framvingen spets och 3-4 mindre på bakvingen. Undersidan spräcklig med tvärband och 6-7 ögonfläckar.

Lasiommata petropolitana
Berggräsfjäril

Detaljer med 1 liknade arter ♀/♂
Fotoöversikt

Lasiommata petropolitana
Berggräsfjäril


Vingbredd: 34-44 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Bruna vingar med mörkare tvärlinjer i inre delen av framvingen. Stor ögonfläck på gul bakgrund, ofta med 1-2 satelliter, nära framvingen spets och 3-4 mindre på bakvingen. Undersidan spräcklig med tvärband och 6-7 ögonfläckar.

Lasiommata maera
Vitgräsfjäril


Vingbredd: 42-56 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Festuca, Poa
Kännetecken: Jämnt bruna vingar. Stor ögonfläck på gul bakgrund, ofta med 1-2 satelliter, nära framvingen spets och 2-3 mindre på bakvingen. Undersidan spräcklig med tvärband och 5-7 ögonfläckar.