Arton arter i två mycket distinkta underfamlijer. Gemensamt för båda är en tofs på labialpalperna ger ger en karakteristisk lurvig "nos". I övrigt skiljer sig underfamiljerna mycket i utseende. Ypsolophinae har antennerna framåtriktade vid vila och oftast tydligt bandade i svart och vitt. Vilar dessutom i regel med huvudet mot underlaget och bakdelen rest. Flera av arterna har vingspetsen utdragen i tydlig ofta böjd spets. Ochsenheimeriinae har framvingar med bruna grova ofta resta fjäll i olika nyanser och flyger främst på dagen i högt gräs.

Ypsolophidae
Höstmalar

Detaljer, 18 arter (av 18)
Fotoöversikt

Ypsolopha mucronella
Benvedshöstmal


Vingbredd: 26-33 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Euonymus europaeus
Kännetecken: Grå eller gråbrun mycket spetsig framvinge. Svart längsgående strimma i inre halvan med smal vit främre kant. Små svarta fläckar bakom strimman och spridda svarta fjäll på framvingen.

Ypsolopha nemorella
Ljusgul trymal


Vingbredd: 20-24 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Lonicera
Kännetecken: Brungula framvingar med en böjd spets. I inre delen finns en längsgående brun strimma med vitt streck längs framkanten och bakom detta finns en svart prick. Huvud och mellankropp vitaktiga.

Ypsolopha dentella
Näbbtrymal


Vingbredd: 17-23 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Lonicera
Kännetecken: Omisskännelig. Framvingen är brun med purpurton och har en tydlig utdragen böj i spetsen. Vitgult stråk längs bakkanten i inre delen och i framkanten av denna finns vitt streck som viker av framåt och slutar mitt på vingen.

Ypsolopha falcella
Falktrymal


Vingbredd: 17-20 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Bruna framvingar med ljusare stråk längs bakkanten som vidgas i yttre delen och som har har diffus vit främre kant. Strax innanför mitten finns avlång svart fläck. Vingspetsen utdragen och mörkare.

Ypsolopha asperella
Apelhöstmal


Vingbredd: 18-21 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Crataegus, Malus, Prunus
Kännetecken: Omisskännelig. Gråvita framvingar med stor svart och brun triangulär fläck vid bakkanten. Fläcken är ibland uppdelad i mindre fläckar och en del av fjällen är resta. Vingspetsen är utdragen i en böjd spets.

Ypsolopha scabrella
Hagtornshöstmal


Vingbredd: 18-22 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Cotoneaster, Crataegus, Malus
Kännetecken: Ljust gråbrun framvinge med mörkare ribbor och utdragen spets. I bakre halvan finns ett svart stråk som innehåller ett par fläckar av resta svarta fjäll.

Ypsolopha horridella
Slånhöstmal


Vingbredd: 16-21 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Malus, Prunus spinosa
Kännetecken: Rödbrun framvinge som är utdragen i en spets. Längs bakkanten är den mer grå och där finns 2-3 svarta fläckar med resta fjäll.

Ypsolopha lucella
Jungfruhöstmal


Vingbredd: 16-18 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Quercus
Kännetecken: Ljust gulbruna framvingar med mörkare nätteckning. Framvingen är karakteristiskt bred i yttre delen och ytterkanten lite insvängd med hörnen svagt utdragna. Huvud, mellankropp och inre delen av bakkanten vita.

Ypsolopha alpella
Bergekshöstmal


Vingbredd: 13-18 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Quercus
Kännetecken: Ljust ockrabruna framvingar med svagt utdragen spets och mörkare nätmönster. Två sneda mörkare bruna streck från bakkanten knappt halvvägs till framkanten. Mellankroppen har samma färg som framvingen.

Ypsolopha sylvella
Skogsekshöstmal


Vingbredd: 16-20 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Ockrabruna framvingar med svagt utdragen spets och diffust nätmönster. Två sneda mörkare bruna tvärband som ibland kan vara diffusa går från bakkanten i princip fram till framkanten.

Ypsolopha parenthesella
Vitstreckad höstmal


Vingbredd: 14-20 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Alnus, Betula, Carpinus betulus, Corylus avellana, Quercus
Kännetecken: Mycket variabel. Vingen oftast orangebrun, men kan vara vit eller mörkbrun. Avlångt vitt streck i inre halvan som ofta breddas till kilformad fläck. Huvud och mellankropp vita eller ljusbruna, speciellt kanten av mellankroppen vit.

Ypsolopha ustella
Föränderlig höstmal


Vingbredd: 15-20 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Quercus
Kännetecken: Extremt variabel teckning på vingarna. Ofta med mörkare strimma och smalt vitt streck längs vingen. Om mer enfärgad så är mellankropp (och huvud) i samma ton som vingarna.

Ypsolopha sequella
Lönnhöstmal


Vingbredd: 16-20 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Acer campestre, Acer pseudoplatanus
Kännetecken: Omisskännelig. Vita framvingar med svart teckning i form av 3 triangulära fläckar vid bakkanten och ett antal smala och breda längs framkanten. Finns även en del bruna fjäll som bildar diffusa fläckar.

Ypsolopha vittella
Almhöstmal


Vingbredd: 16-20 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Fagus sylvatica, Ulmus
Kännetecken: Variabel. Framvingarna grå eller gråbruna med karakteristisk vågig svart strimma längs bakkanten. En del exemplar dock enfärgade grå, bruna eller svarta.

Ochsenheimeria taurella
Kohornsmal


Vingbredd: 11-13 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Dactylis, Poa, Secale
Kännetecken: Brunspräckliga framvingar med många grova resta fjäll som ger den ett rufsigt utseende. Framåtriktad tofs på palperna och en rufsig kalufs. Inre 2/3 av antennerna förtjockade pga utstående fjäll. Inre halvan av bakvingarna vita.

Ochsenheimeria mediopectinella
Mörkspräcklig hornmal


Vingbredd: 10-13 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Alopecurus, Bromus, Dactylis, Poa
Kännetecken: Brunspräckliga framvingar med många grova resta fjäll som ger den ett rufsigt utseende. Framåtriktad tofs på palperna och en rufsig kalufs. Inre 2/3 av antennerna förtjockade pga utstående fjäll. Basen av bakvingarna vita.

Ochsenheimeria urella
Uroxhornmal


Vingbredd: 9-12 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Bromus, Elytrigia
Kännetecken: Brunspräckliga framvingar med grova resta fjäll som ger ett rufsigt utseende. Honan ljusare. Framåtriktad tofs på palperna och en rufsig kalufs. Inre 2/3 av antennerna förtjockade pga utstående fjäll, tydligare hos honan.

Ochsenheimeria vacculella
Stråtakshornmal


Vingbredd: 10-12 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Bromus, Lolium, Secale, Triticum
Kännetecken: Brunspräckliga framvingar med grova resta fjäll som ger ett rufsigt utseende. Ofta diffusa mörka tvärband. Framåtriktad tofs på palperna och en rufsig kalufs. Antennerna inte förtjockade. Inre halvan av bakvingarna vita.