En art med gulbruna framvingar med spridda svartbruna punkter, en yttre tvärlinje av punkter och ofta svarta vingribbor samt svarta punker på vingfransarna.

Thumatha
Hinnvingar

Detaljer, 1 arter (av 1)
Fotoöversikt

Thumatha senex
Grågul hinnvinge


Vingbredd: 15-22 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Acorus calamus
Kännetecken: Gulbruna framvingar med spridda svartbruna punkter, en yttre tvärlinje av punkter och ofta svarta vingribbor samt svarta punker på vingfransarna.