Två karakteristiska arter vars teckning skiljer dem från alla andra arter. Cerussella är bland de minsta gräsmotten och har stor skillnad mellan könen, och alpinella har ett karakteristiskt utdraget framhörn.

Platytes
Gräsmott

Detaljer, 2 arter (av 2)
Fotoöversikt

Platytes cerussella
Dvärggräsmott


Vingbredd: 10-17 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Carex, Festuca
Kännetecken: Hanen har gulbruna eller rödbruna framvingar, honan till stora delar vita. Två starkt vinklade ljusa tvärlinjer i yttre halvan som gör ett tydligt hack nära bakkanten. Mörka prickar längs ytterkanten i bakre halvan.

Platytes alpinella
Sandmott


Vingbredd: 18-22 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Gråbruna framvingar med unik triangulär utdragen vingspets och karakteristiskt vitt stråk brutet av två vinklade bruna tvärband. Grått i bakre halvan av ytterfältet.