Variabel. Gulvita eller gulbruna framvingar med mörkbrunt tvärband, ofta med svarta fjäll, knappt halvvägs ut från bakkanten som viker av inåt innan framkanten. Böjt mörkbrunt tvärband från framkanten ut mot bakhörnet. Beskriven 2012.

Phalonidia udana
Topplösablomvecklare

Detaljer med 3 liknade arter
Fotoöversikt

Phalonidia udana
Topplösablomvecklare


Vingbredd: 10-14 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Lysimachia
Kännetecken: Variabel. Gulvita eller gulbruna framvingar med mörkbrunt tvärband, ofta med svarta fjäll, knappt halvvägs ut från bakkanten som viker av inåt innan framkanten. Böjt mörkbrunt tvärband från framkanten ut mot bakhörnet. Beskriven 2012.

Phalonidia manniana
Mynteblomvecklare


Vingbredd: 10-13 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Lycopus europaeus, Mentha aquatica
Kännetecken: Variabel. Gulvita eller gulbruna framvingar med mörkbrunt och svart tvärband knappt halvvägs ut från bakkanten. Brun fläck och svart prick vid bakkanten utanför tvärbandet. Böjt mörkbrunt tvärband från framkanten mot bakhörnet.

Gynnidomorpha alismana
Svaltingblomvecklare


Vingbredd: 11-14 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Alisma plantago
Kännetecken: Variabel. Gulvita framvingar med mörkbrunt tvärband, ofta med svarta fjäll, knappt halvvägs ut från bakkanten som viker av inåt innan framkanten. Mörkbrunt tvärband från framkanten halvvägs ut mot bakhörnet.

Phalonidia affinitana
Strandasterblomvecklare


Vingbredd: 11-16 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Tripolium vulgare
Kännetecken: Ljusa smutsvita eller gulbruna framvingar med rödbrunt tvärband från bakkanten knappt halvvägs ut som når strax över mitten och som ofta har svarta fjäll. Svart prick vid bakkanten nära hörnet.