Alla vingar gulbruna med stora vita fläckar. Gult band längs ytterkanten och innanför detta ett ojämnt vitt tvärband som är brutet av bruna stråk.

Elophila nymphaeata
Näckrosmott

Detaljer med 2 liknade arter
Fotoöversikt

Elophila nymphaeata
Näckrosmott


Vingbredd: 22-33 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Hydrocharis, Nymphaea, Nymphoides, Potamogeton, Sparganium
Kännetecken: Alla vingar gulbruna med stora vita fläckar. Gult band längs ytterkanten och innanför detta ett ojämnt vitt tvärband som är brutet av bruna stråk.

Nymphula nitidulata
Dammott


Vingbredd: 16-25 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Nuphar lutea, Sparganium
Kännetecken: Alla vingar bruna med stora vita fläckar. Gult band längs ytterkanten och innanför detta ett jämnbrett vitt tvärband.

Anania coronata
Flädermott


Vingbredd: 21-27 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Convolvulus arvensis, Fraxinus, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Syringa vulgaris, Viburnum
Kännetecken: Gråbruna vingar med ljus pudring. På alla vingar finns stor vit fläck i yttre halvan med oregelbundet band av vita fläckar som svänger runt utanför med största fläckarna vid framkanten. Ytterligare vita fläckar i inre halvan.