Elva mycket små och lika arter. De är karakteristiskt täckta av vitt vax som de bildar från körtlar i bakkroppen. Även mjöllöss (Aleyrodidae) har ett vitt lager av vax, men dessa vilar med vingarna plant, medan vaxlössen har vingarna taklikt över kroppen. De måste samlas in för säker artbestämning, även om Parasemidalis fcuscipennis oftast kan bestämmas på antalet antennsegment. I nuläget är det bara hanarna som med säkerhet kan bestämmas baserat på genitalier. Man behöver avlägsna vaxlagret (t.ex. genom att lägga dem i alkohol) för att se ribbnätet som ger släkte och då ibland också art (så då även för honor).

Coniopterygidae
Vaxsländor

Detaljer, 11 arter (av 11)
Fotoöversikt

Aleuropteryx loewii


Framvingelängd: 2,5-3,1 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Framvingarna har 2 tvärribbor mellan radius och media. Bakvingarna är något mindre. Brun kropp med mörkbruna skulderfläckar. Antenner har 22–27 segment, mörkare mot spetsen.

Helicoconis lutea


Framvingelängd: 2,7-4,4 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Framvingarna har 2 tvärribbor mellan radius och media. Bakvingarna är något mindre. Brun mellankropp med mörkbruna skulderfläckar. Ljus bakkropp. Antenner ljusbruna med 22–27 segment.

Coniopteryx borealis


Framvingelängd: 1,8-2,8 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Framvingarna har 1 tvärribba mellan radius och media. Bakvingarna är något mindre och saknar förgrening på media. Ljusbrun mellankropp med mörkbruna skulderfläckar. Ljus bakkropp. Antenner bruna med 26–29 segment.

Coniopteryx pygmaea


Framvingelängd: 2,0-3,1 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Framvingarna har 1 tvärribba mellan radius och media. Bakvingarna är något mindre och saknar förgrening på media. Mörkbrun mellankropp med mörka skulderfläckar. Brunröd bakkropp. Antenner mörkbruna med 22–30 segment.

Coniopteryx tineiformis


Framvingelängd: 2,0-3,5 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Framvingarna har 1 tvärribba mellan radius och media. Bakvingarna är något mindre och saknar förgrening på media. Ljusbrun mellankropp med mörkbruna skulderfläckar. Ljus bakkropp. Antenner gråbruna med 24–30 segment.

Coniopteryx haematica


Framvingelängd: 1,8-2,2 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Framvingarna har 1 tvärribba mellan radius och media. Bakvingarna är något mindre och saknar förgrening på media. Gulbrun mellankropp med mörkbruna skulderfläckar. Ljus bakkropp. Antenner bruna med 24–26 segment.

Coniopteryx esbenpeterseni


Framvingelängd: 2,2-3,2 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Framvingarna har 1 tvärribba mellan radius och media. Bakvingarna är något mindre och saknar förgrening på media. Brungul mellankropp med mörkbruna skulderfläckar. Antenner brungula med 27–29 segment.

Conwentzia pineticola


Framvingelängd: 2,7-3,7 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Framvingarna har 1 tvärribba mellan radius och media. Bakvingarna mycket små och smala. Mörk kropp och huvud. Antenner mörkbruna med 30-36 segment.

Conwentzia psociformis


Framvingelängd: 3,1-3,9 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Framvingarna har 1 tvärribba mellan radius och media. Bakvingarna mycket små och smala. Ljusbrunt huvud och mellankropp, bakkropp ljus. Antenner gråbruna med 36-43 segment.

Parasemidalis fuscipennis


Framvingelängd: 2,2-2,7 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Bakvingarna har förgrening på media. Tvärribban mellan media och cubitus ligger innanför medias förgrening på alla vingar. Mörkbrun glänsande huvud och kropp. Antenner bruna med 26–34 segment.

Semidalis aleyrodiformis


Framvingelängd: 2,1-3,9 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Bakvingarna har förgrening på media. Tvärribban mellan media och cubitus ligger utanför medias förgrening på alla vingar. Brunt huvud, mörkare mellankropp och ljus bakkropp. Antenner bruna.