Tretton arter där hanarna är blå (eller ibland grönaktiga) och svarta, medan honorna varierar i färg. Undantag är röd flickslända där båda könen är röda. Hanarna har generellt mer ljus teckning på bakkroppen och dessa kan i regel bestämmas på teckningen på bakkroppen tillsammans med ögonfärg, ögonfläckar, skulderlinjer och analbihang. Honorna kan ofta vara svåra att bestämma, men många kan bestämmas även från foto. Observera att teckningen på bakkroppen varierar en hel del inom vissa arter. De vilar med vingarna längs med kroppen. Arter där honan i princip saknar ljus teckning kan förväxlas med glansflicksländor, men i regel är det lätt att placera dem i rätt familj.

Coenagrionidae
Dammflicksländor

Detaljer, 13 arter (av 13)
Fotoöversikt

Coenagrion armatum
Griptångsflickslända


Kroppslängd: 31-34 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Hanen har långt tångliknande undre bihang, mörk bakkropp med blå/mintgrön teckning på S1-3 och S8-9 och saknar skulderlinjer. Honan varierar i färg, har breda skulderlinjer och mörk bakkropp med ljust på S1-2 och S8.

Coenagrion hastulatum
Spjutflickslända


Kroppslängd: 31-33 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Hanen är blå och svart och har spjutspetsliknande svarta fläckar på S2 och S3. Honan har helt mörk ovansida på bakkroppen. Båda könen har breda skulderlinjer och grön underdel av ögonen.

Coenagrion johanssoni
Myrflickslända


Kroppslängd: 27-30 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Hanen är blå och svart och har sfinxliknande svart teckning på sidan av S2. Honan har har ljust på S9-10 med typisk svart teckning på S9. Båda könen har svart streck längs sidan av S3-7 och grön underdel av ögonen.

Coenagrion lunulatum
Månflickslända


Kroppslängd: 30-33 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Hanen är blå och svart och har svart månskära på ovansidan av S2 samt stora isolerade ögonfläckar. Honan har bakkropp med mörk ovansida, ljust på S8 med svart spets. Båda könen har breda skulderlinjer och grön underdel av ögonen.

Coenagrion puella
Ljus lyrflickslända


Kroppslängd: 33-35 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Hanen har mer blått än svart på bakkroppen, svart U på S2 och blå undersida på ögonen. Honan har varierande färg och mängd ljust på bakkroppen, rundad halssköld med ljus bakkant och isolerade ögonfläckar.

Coenagrion pulchellum
Mörk lyrflickslända


Kroppslängd: 33-38 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Mycket variabel, särskilt honan. Säkert kännetecken är att halsskölden har tre utbuktningar i bakkanten. Blå eller grå undersidor på ögonen. Hanen har oftast brutna skulderlinjer som bildar utropstecken och grovt svart Y på S2.

Enallagma cyathigerum
Sjöflickslända


Kroppslängd: 29-36 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Ljusa sidor på mellankroppen med smalt svart streck. Breda skulderlinjer. Avlång fläck bakom ögat. Hanen är blå och unik svart "svamp" på S2. Honan kan vara grå, brun, grön eller violett och har artkarakteristisk tagg under S8.

Erythromma najas
Större rödögonflickslända


Kroppslängd: 30-36 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Röda ögon (ej unga). Saknar ljusa fläckar bakom ögonen. Hanar har blått på S1,9 och 10 och sidan av mellankroppen. I övrigt mest svart. Saknar skulderlinje. Honor (och unga hanar) gulgröna och svarta. Honor har bruten skulderlinje.

Erythromma viridulum
Mindre rödögonflickslända


Kroppslängd: 26-32 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Röda ögon (ej hos unga individer). Saknar ljusa fläckar bakom ögonen. Tunn gulgrön skulderlinje. Hanar har blått på S1,8,9 och 10 och sidan av mellankroppen. I övrigt mest svart. Honor (och unga hanar) gulgröna eller blå och svarta.

Ischnura elegans
Större kustflickslända


Kroppslängd: 30-34 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Runda ljusa fläckar bakom ögonen, mörk ovansida på bakkroppen förutom S8 som är blå (eller brun), blå ögon och arttypisk tagg på halsskölden. Tvåfärgat vingmärke. Hanen är blå. Honan oftast blå, men finns flera olika färgformer.

Ischnura pumilio
Mindre kustflickslända


Kroppslängd: 26-31 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Hanen har runda ljusa fläckar bakom ögonen, mörk ovansida på bakkroppen förutom S8-10 som är delvis blå, tvåfärgat vingmärke och blå ögon. Honan har grön mellankropp och ögon och ovansidan av bakkroppen helt mörk.

Nehalennia speciosa
Dvärgflickslända


Kroppslängd: 22-26 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Liten och späd med förhållandevis lång bakkropp. Blått på yttre bakkroppssegmenten med svart kil. Mellankroppen har blå sidor och grön ovansida med tunn bruten skulderlinje. Ljus linje i nacken. Vissa honor gröna.

Pyrrhosoma nymphula
Röd flickslända


Kroppslängd: 33-36 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Kännetecken: Omisskännelig. Till största delen röd bakkropp och röda (gula hos unga) skulderlinjer skiljer den från alla andra flicksländor. Röda ögon. Hanen har svart på S7-9, honan varierar men har i regel mer svart.