Mycket variabel. Gråbruna vingar. Mörk grunt v-formad fläck i mitten på vingen som omsluter en vit diskfläck och ibland mörkt streck från vingspetsen mot v-formade fläcken. Ibland ljusare fråmre tredjedel.

Bactra lancealana
Tågvecklare

Detaljer med 4 liknade arter
Fotoöversikt

Bactra lancealana
Tågvecklare


Vingbredd: 10-21 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Juncus, Scirpus
Kännetecken: Mycket variabel. Gråbruna vingar. Mörk grunt v-formad fläck i mitten på vingen som omsluter en vit diskfläck och ibland mörkt streck från vingspetsen mot v-formade fläcken. Ibland ljusare fråmre tredjedel.

Bactra lacteana
Tvillingsumpvecklare


Vingbredd: 10-17 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Carex, Juncus
Kännetecken: Variabel. Gråbruna vingar. Mörk grunt v-formad fläck i mitten på vingen som omsluter en vit diskfläck och ofta mörkt streck från vingspetsen mot v-formade fläcken. En form har ljus framkant och enfärgat rödaktig bakre 2/3.

Bactra suedana
Strecksumpvecklare


Vingbredd: 15-19 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Variabel. Gråbruna vingar. Mörk grunt v-formad fläck i mitten på vingen. I regel mörkt streck från vingspetsen mot v-formade fläcken och vidare mot vingbasen. Ibland ljusare fråmre tredjedel.

Bactra robustana
Havssävsvecklare


Vingbredd: 14-23 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Bolboschoenus maritimus
Kännetecken: Mycket variabel. Gråbruna vingar. Mörk grunt v-formad fläck i mitten på vingen och ibland mörkt streck från vingspetsen. Ofta helt mörk med ljusare främre del.

Bactra furfurana
Vattrad sumpvecklare


Vingbredd: 11-21 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Juncus conglomeratus
Kännetecken: Variabel. Orangebruna framvingar med ljust tvärband 1/3 ut och ljusa fläckar i ytterdelen. Vissa exemplar ljusa med bara orangebruna fläckar inklusive v-fomad fläck mitt på vingen. Ofta mörkt streck från vingspetsen.