Stor med vita vingar med skarpt markerade svarta vingribbor och en smal svart diskfläck i ytterkanten av diskfältet.

Aporia crataegi
Hagtornsfjäril

Detaljer med 1 liknade arter ♀/♂
Fotoöversikt

Aporia crataegi
Hagtornsfjäril


Vingbredd: 56-67 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Crataegus monogyna, Malus domestica, Prunus domestica, Prunus spinosa, Pyrus communis, Sorbus
Kännetecken: Stor med vita vingar med skarpt markerade svarta vingribbor och en smal svart diskfläck i ytterkanten av diskfältet.

Parnassius mnemosyne
Mnemosynefjäril


Vingbredd: 50-68 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Corydalis cava, Corydalis intermedia, Corydalis solida
Kännetecken: Vita vingar med tydligt markerade svarta vingribbor. Stort fält utan fjäll längs ytterkanten från vingspetsen. Två svarta fläckar i diskcellen på framvingen. Svart pudring längs bakkanten på bakvingen.