Arter med Serratula tinctoria (Ängsskära) som värdväxt

Antal arter i listan: 5
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Coleophora paripennellaKlintgrönglanssäckmal102700
Metzneria metzneriellaTrepunktskorgmal111600
Eucosma hohenwartianaRödklintsfrövecklare179000
Eucosma albidulanaSandklintsvecklare179650
Acosmetia caliginosaTöckenfly344610