Arter med Rumex obtusifolius (Tomtskräppa) som värdväxt

Antal arter i listan: 3
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Calybites phasianipennellaVideörtsstyltmal40200
Noctua jantheBrunviolett bandfly380970
Graphiphora augurSpåmansjordfly382320