Arter med Gentiana pneumonanthe (Klockgentiana) som värdväxt

Antal arter i listan: 2
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Stenoptilia pneumonanthesKlockgentianafjädermott200800
Phengaris alconAlkonblåvinge256900