Arter med Dryopteris carthusiana (Skogsbräken) som värdväxt

Antal arter i listan: 1
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Udea decrepitalisBräkenängsmott232300