Arter med Cirsium arvense (Åkertistel) som värdväxt

Antal arter i listan: 8
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Agonopterix propinquellaMindre tistelplattmal67100
Agonopterix subpropinquellaStörre tistelplattmal68900
Coleophora paripennellaKlintgrönglanssäckmal102700
Scrobipalpa acuminatellaTistelsmåstävmal125200
Agapeta hamanaTistelgulvecklare144200
Lobesia abscisanaTistelskottvecklare172500
Sitochroa verticalisTistelängsmott234800
Eublemma purpurinaPraktmjölfly326350