Arter med Beta (Betor) som värdväxt

Antal arter i listan: 4
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Scrobipalpa ocellatellaÖgonsmåstävmal126250
Spoladea recurvalisSpenatmott238260
Euxoa triticiVetejordfly377190
Agrotis ipsilonKommajordfly378090