Arter med Artemisia campestris (Fältmalört) som värdväxt

Antal arter i listan: 46
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Bucculatrix artemisiellaKalkkronmal36500
Bucculatrix ratisbonensisSandkronmal36600
Exaeretia praeustellaAlvarplattmal66200
Depressaria artemisiaeStreckad fältmalörtsplattmal71200
Coleophora vibicigerellaKilstreckad malörtssäckmal96400
Coleophora caelebipennellaKilstreckad hedblomstersäckmal96700
Coleophora artemisicolellaGråbosäckmal99900
Coleophora directellaStörre fältmalörtssäckmal101100
Coleophora albicansLjus malörtssäckmal101600
Coleophora granulatellaGrå fältmalörtssäckmal102000
Chionodes distinctellusFältstävmal122100
Scrobipalpula psilellaLjuskantad småstävmal126500
Sophronia humerellaBågstreckad näbbmal129700
Phtheochroa inopianaFältmalörtspraktvecklare142100
Cochylimorpha hilaranaFältmalörtsgallvecklare142600
Aethes kindermannianaFältmalörtsblomvecklare146300
Cochylidia richterianaStörre fältmalörtsrotvecklare146700
Cochylidia moguntianaMindre fältmalörtsrotvecklare146800
Clepsis pallidanaSandsnedbandsvecklare161600
Thiodia citranaCitronvecklare173400
Pelochrista infidanaFältmalörtsrotvecklare178400
Eucosma messingianaGul rotvecklare179900
Hellinsia lienigianaGråbofjädermott203900
Khorassania compositellaAlvarmolnmott211200
Hypochalcia ahenellaStörre backmott213800
Nyctegretis lineanaGråborotmott216900
Ancylosis cinnamomellaKanelmott217100
Mecyna flavalisGyllenängsmott237800
Malacosoma castrenseÄngsringspinnare240700
Narraga fasciolariaFältmalörtsmätare274950
Lycia zonariaHedvintermätare279700
Biston betulariaBjörkmätare280100
Thalera fimbrialisTandad lundmätare288700
Eupithecia absinthiataAbsintmalmätare311600
Eupithecia goossensiataSpenslig malmätare311700
Eupithecia vulgataVinkelmalmätare311900
Eupithecia orphnataAlvarmalmätare312500
Eupithecia innotataMalörtsmalmätare313500
Eupithecia ochridataGråblek malmätare313600
Cucullia fraudatrixGråbokapuschongfly339840
Cucullia argenteaSilverfläckat kapuschongfly340020
Cucullia artemisiaeMalörtskapuschongfly340110
Amphipyra tragopoginisTreprickigt buskfly342540
Polia bombycinaBrungrått lundfly369270
Conisania leineriVitribbat strandfly372150
Agrotis exclamationisÅkerjordfly378000