Kännetecken: Framvingar enfärgat silvergrå till gula. Åtminstone hanen har gulorange huvud och varierande del av mellankropp och vinggbas gulorange.

Zelotherses
unitana

Sidengrå bredvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 17-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Heracleum, Rubus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Zelotherses paleana
Timotejbredvecklare
Aphelia viburnana
Olvonbredvecklare