Kännetecken: Ljust gråbrun framvinge med mörkare ribbor och utdragen spets. I bakre halvan finns ett svart stråk som innehåller ett par fläckar av resta svarta fjäll.

Ypsolopha
scabrella

Hagtornshöstmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 18-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cotoneaster, Crataegus, Malus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Ypsolopha horridella
Slånhöstmal