Kännetecken: Omisskännelig. Framvingen är brun med purpurton och har en tydlig utdragen böj i spetsen. Vitgult stråk längs bakkanten i inre delen och i framkanten av denna finns vitt streck som viker av framåt och slutar mitt på vingen.

Ypsolopha
dentella

Näbbtrymal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 17-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lonicera

Liknande (1 st)

Detaljer, alla