Kännetecken: Grå framvingar med 3 längsgående rader av vardera ca 5 svarta prickar samt en svart fläck nära vingspetsen.

Yponomeuta
sedellus

Blyspinnmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 14-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hylotelephium telephium

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Ethmia terminella
Gråkantad sorgmal