Kännetecken: Grågrön med korta hår. Huvudet långsmalt med mörk mittstrimma. Pronotum och skutell med ljust mittstreck med mörka kanter. Antenner rödaktiga med karakteristiska vita strimmor längs led 1.

Trigonotylus
caelestialium

Alla foton
♀+♂
Längd: 5-7 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (6 st)

Detaljer, alla