Kännetecken: Ljusgröna framvingar med gulvit framkant och vita vingfransar. Vilar med vingarna plant mot underlaget.

Tortrix
viridana

Ekvecklare

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 16-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Earias clorana
Grön pilspinnare