Kännetecken: Omisskännelig. De stora ljusa fläckarna med rosa och brunt på mörkbruna framvingarna är helt unika.

Thyatira
batis

Fläckig hallonspinnare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 32-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Gagitodes sagittata
Piltecknad fältmätare