Kännetecken: Grå framvingar med 3-4 fläckar med resta svarta fjäll som ofta har vit kant. Den yttre av dessa utdraget till en svart fläck mot bakhörnet. Diffust mörkt stråk längs framkanten. Korta svarta streck längs ytterkanten.

Teleiodes
vulgellus

Hagtornskantmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Juniperus, Prunus spinosa, Sorbus aucuparia

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Exoteleia dodecella
Tallskottsmal