Kännetecken: Grå framvingar med metallmärke i form av bokstaven gamma. Kvadratiskt område bakom märket som är brunmetalliskt med rak begränsning av vit linje både inåt och utåt. Liten dagaktiv fjällart.

Syngrapha
parilis

Högnordiskt metallfly

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 26-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Syngrapha hochenwarthi
Fjällmetallfly
Syngrapha microgamma
Torvmossemetallfly
Syngrapha diasema
Lapskt metallfly