Kännetecken: Grå framvingar med gammaformat metallmärke som ibland är delat. Konkavt område bakom märket som är brunmetalliskt med begränsning av vit linje både inåt (med hack) och utåt. Gula bakvingar med svart kant. Dagaktiv.

Syngrapha
microgamma

Torvmossemetallfly

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 23-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana, Vaccinium uliginosum

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Syngrapha hochenwarthi
Fjällmetallfly
Syngrapha parilis
Högnordiskt metallfly
Syngrapha diasema
Lapskt metallfly