Kännetecken: Bruna framvingar med långt utdraget metallmärke. Konkavt område bakom märket som är brunmetalliskt med svängd begränsning av vit linje både inåt och utåt. Gula bakvingar med svart kant. Liten dagaktiv fjällart.

Syngrapha
hochenwarthi

Fjällmetallfly

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 26-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus alpinus, Plantago, Solidago virgaurea

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Syngrapha microgamma
Torvmossemetallfly
Syngrapha parilis
Högnordiskt metallfly
Syngrapha diasema
Lapskt metallfly