Kännetecken: Framvingen är brun eller olivgrå i inre delen med ett vitt tvärband 3/5 ut med konkav ytterkant. Mörkare och med purpurton utanför och längs innerkanten av tvärbandet. Huvud ljusgult eller ockragult, kragen gulvit och ögonlocken vita.

Stigmella
tityrella

Mörk bokdvärgmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 5-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fagus sylvatica

Liknande (22 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella lemniscella
Lundalmsdvärgmal
Stigmella poterii
Fingerörtsdvärgmal
Stigmella filipendulae
Brudbrödsdvärgmal
Stigmella speciosa
Prydlig lönndvärgmal
Enteucha acetosae
Syradvärgmal
Stigmella prunetorum
Spiraldvärgmal