Kännetecken: Framvingen är brun med purpurglans med ett gulvitt tvärband 3/5 ut. Mörkare utanför jämfört med innanför tvärbandet. Huvud ockragult, kragen och ögonlocken gulvita.

Stigmella
sakhalinella

Backdvärgmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 4-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula pendula, Betula pubescens

Liknande (22 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella carpinella
Avenboksdvärgmal
Stigmella filipendulae
Brudbrödsdvärgmal
Stigmella freyella
Åkervindedvärgmal
Stigmella alnetella
Svartkragad aldvärgmal
Stigmella regiella
Kungsdvärgmal
Stigmella tityrella
Mörk bokdvärgmal