Kännetecken: Gråvita framvingar med mörkgrå eller svarta tvärgående strimmor över hela vingen. Ibland en diffus svart fläck 1/3 ut.

Semioscopis
strigulana

Aspvårmal

Alla foton ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 26-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula

Liknande (1 st)

Detaljer, alla