Kännetecken: Mörkgrå framvingar med varierande mängd rödorange och vita fjäll. Vit fläck 2/3 ut och ofta en 1/3 också samt svart stråk som förbinder dessa.

Semioscopis
oculella

Björkvårmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 23-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula

Liknande (2 st)

Detaljer, alla