Kännetecken: Omisskännelig. Ljust gulbrun framvinge med karakteristiskt konkav framkant och med längsgående mörkbruna stråk längs framkanten, centralt och i bakre delen av vilka det centrala vidgas 3/4 ut.

Schreckensteinia
festaliella

Hallonkonkavmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Mesophleps silacellus
Solvändepalpmal