Kännetecken: Grå spetsiga framvingar med mörkare gråbruna tvärband och vattring i samma nyans. Brunorange teckning i yttre delen av framvingen. Huvud rostrött.

Rhyacionia
duplana

Tallplantsvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus sylvestris

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Rhyacionia logaea
Hårsprötad tallvecklare
Pseudococcyx posticana
Gråblå tallvecklare
Pseudococcyx turionella
Tallknoppsvecklare