Kännetecken: Omisskännelig. Till största delen röd bakkropp och röda (gula hos unga) skulderlinjer skiljer den från alla andra flicksländor. Röda ögon. Hanen har svart på S7-9, honan varierar men har i regel mer svart.

Pyrrhosoma
nymphula

Röd flickslända

Alla foton ♀/♂
©
♀+♂
Kroppslängd: 33-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: