Kännetecken: Brunsvarta vingar med distinkt vitt tvärband 2/3 ut på alla vingar. Tvärbandet på framvingarna är rakt och bara lätt vågigt, medan det på bakvingarna är mjukt böjt.

Pyrausta
cingulata

Gördelljusmott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 14-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salvia, Thymus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Atralata albofascialis
Krisslesorgmott
Pyrausta nigrata
Svart ljusmott