Kännetecken: Omisskännelig. De väldigt långa framåtriktade labialpalperna och karakteristiska vingformen skiljer den från alla andra arter.

Pterostoma
palpinum

Näbbspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 35-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Populus tremula, Quercus, Salix, Tilia