Kännetecken: Omisskännelig med karakteristisk teckning och inbuktning i framvingens bakhörn. Svartlila bakhörn på båda vingarna. Hanen vilar med bakkroppsspetsen uppåtriktad.

Plagodis
dolabraria

Strimmig smalvingemätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 28-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Prunus domestica, Prunus spinosa, Quercus, Salix, Sambucus, Tilia