Kännetecken: Olivbruna framvingar med spetsigt hörn. De flesta har röda tvärband i yttre halvan och ofta även rött i inre delen längs framkanten. Hos en del är banden istället brunaktiga. Mestadels dagflygare.

Phytometra
viridaria

Jungfrulinsfly

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 17-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pedicularis, Polygala vulgaris

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Pyrausta despicata
Grobladsljusmott
Scopula rubiginata
Rödlätt lövmätare
Eublemma purpurina
Praktmjölfly