Kännetecken: Ovansidan relativt ljus och spräcklig i grått och brunt med lite grön ton. Bakre delen av pronotum mörk, främre grönaktig. De ljusa partierna på mellanskenben bredare än de mörka. 2 antennled mer än dubbelt så lång som första.

Phytocoris
longipennis

Alla foton
♀+♂
Längd: 6-8 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (6 st)

Detaljer, alla