Kännetecken: Gulbruna eller rödbruna framvingar med flera vita tvärlinjer med blygrå centrumlinje. Den yttersta går från bakhörnet rakt över och når framkanten nära hörnet. Stor vit fläck strax utanför mitten på framvingen. På myrar i fjällen.

Phiaris
septentrionana

Nordlig brokvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 14-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Phiaris turfosana
Torvbrokvecklare
Phiaris obsoletana
Fjällbrokvecklare