Kännetecken: Framvingar bruna, korta och breda med mycket rak ytterkant och med 5 svarta punkter som bildar en spets mitt på vingen. Minsta lavspinnaren.

Pelosia
obtusa

Vasslavspinnare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 20-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Phragmites

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Pelosia muscerda
Punktlavspinnare