Kännetecken: Huvud brungult i nacke och brunsvart mitt på. Palper vita med mörk fläck på yttersta segmentet. Gråbruna vingtäckare och grå mellankropp. Cirka 10 vita streck längs framkanten. De två yttre går ihop och fortsätter till ytterkanten.

Parornix
finitimella

Mindre slånveckmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Prunus domestica, Prunus spinosa

Liknande (11 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Parornix scoticella
Rönnveckmal
Parornix traugotti
Glasbjörksveckmal
Parornix atripalpella
Svartpalpsveckmal
Parornix torquillella
Större slånvecksmal
Parornix polygrammella
Dvärgbjörksveckmal